GIỎ HÀNG : 0 SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

CSKH 1

CSKH 1 - 0946112556

CSKH 2

CSKH 2 - 03202223225

Module sản phẩm 3

Dịch vụ hot

Thống kê

Đang online136
Hôm nay6,013
Hôm qua21,338
Trong tuần6,013
Trong tháng128,667
Tổng cộng15,589,277

iMac

Sắp xếp theo Hiển thị
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD09617

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  32GB of 1600Hz DDR3 RAM
  3TB 7200rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GTX 680MX Graphics (2GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  72,480,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD09611

  3.2GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 7200rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GTX 680MX Graphics (2GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  55,060,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MQ-MD0944

  3.1GHz Intel Core i7 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 5400rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GT 650M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  42,020,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD0968

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  16GB (2 x 8GB) of 1600Hz DDR3 RAM
  768GB Flash Storage
  nVIDIA GeForce GTX 680MX Graphics (2GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  83,343,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD09616

  3.2GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  3TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics (1GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  57,250,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MR-MD0952

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  3TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 660M Graphics (512MB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  56,150,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MQ-MD0943

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  16GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GT 650M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  47,490,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MQ-MD0942

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  16GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 5400rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GT 650M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  39,920,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD09615

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics (1GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  59,440,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD0969

  3.2GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics (1GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  53,468,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MQ-MD0941

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GT 650M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  39,920,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MP-MD0932

  2.7GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GT 640M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  38,820,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD0962

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 7200rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics (1GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  51,180,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer ■ Mfr # MD094LL/A

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 5400rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GT 650M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  36,200,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MP-MD0931

  2.7GHz Intel Core i5 Quad-Core
  16GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 5400rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GT 640M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  36,630,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD0964

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 680MX Graphics (2GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  62,630,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer Mfr # Z0MS-MD09610

  3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  3TB Fusion Drive
  nVIDIA GeForce GTX 680MX Graphics (2GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  69,200,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer ■ Mfr # MD096LL/A

  3.2GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 7200rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics (1GB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  46,500,000 VND
 • Apple 27" iMac Desktop Computer ■ Mfr # MD095LL/A

  2.9GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 7200rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GTX 660M Graphics (512MB)
  27" HD LED-Backlit IPS Display

  2560 x 1440 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  41,200,000 VND
 • Apple 21.5" iMac Desktop Computer ■ Mfr # MD093LL/A

  2.7GHz Intel Core i5 Quad-Core
  8GB of 1600Hz DDR3 RAM
  1TB 5400rpm Hard Drive
  nVIDIA GeForce GT 640M Graphics (512MB)
  21.5" HD LED-Backlit IPS Display

  1920 x 1080 Native Resolution
  802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
  Thunderbolt, USB 3.0, SDXC Card Reader
  720p FaceTime HD Camera, Dual Mics
  Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit)

  30,842,000 VND
 • iMac MC511ZP/A 27

  Apple iMac 27" MC511ZP/A Intel Core i5 (2.8GHz/ 6MB L2 Cache/ 1333MHz FSB), 4GB of 1333Mhz DDR3, 1TB , 27-inch (viewable) LED-backlit glossy, ATI Radeon HD 5750 1024MB of GDDR3 memory, iSight camera, Bluetooth 2.1 + EDR, 10/100/1000BASE-T (Gigabit), AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi

  39,790,000 VND
 • iMac MC510ZP/A 27

  Apple iMac 27" MC510ZP/A Intel Core i3 (3.2GHz/ 4MB L2 Cache/ 1333MHz FSB), 4GB of 1333Mhz DDR3, 1TB , 27-inch (viewable) LED-backlit glossy, ATI Radeon HD 5670 512MB of GDDR3 memory, iSight camera, Bluetooth 2.1 + EDR, 10/100/1000BASE-T (Gigabit), AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi

  35,790,000 VND
 • IMAC MC508ZP/A 21.5"

  Intel Core i3 (3.06GHz/ 4MB L2 Cache/ 1333MHz FSB), 4GB of 1066Mhz DDR3, 500GB , 21.5-inch (viewable) LED-backlit glossy, ATI Radeon HD 4670 256MB of GDDR3 memory, iSight camera, Bluetooth 2.1 + EDR, 10/100/1000BASE-T (Gigabit), AirPort Extreme 802.11n

  28,990,000 VND
 • IMAC MC309ZP/A 21,5"

  Intel Quad core i5 2.5GHz, 6MB, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, 21.5" LED (1920 x 1080), AMD Radeon HD 6750M 512MB GDDR5, FaceTime HD camera, Bluetooth 2.1 + EDR, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector), 802.11n Wi-Fi wireless, Magic Mouse, Magic

  29,700,000 VND

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Đình Thái

TRỤ SỞ
Địa chỉ: 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0946.112.556 - 0220.2.223.225
Email: product.vnm@gmail.com
 
 http://www.meta.vn/images/logo-the-thanh-toan.jpg

Website trực thuộc quản lý:

www.dienmayviet.vn
www.dienmayviet.com.vn

 

www.chinhhangpin.com
www.pinoriginal.com

Bộ đếm web cho blog miễn phí

Khuyến mại mua 2 tặng 1 Norton Antivirus 2013 1PC/1Year